VILLKOR & COOKIES

Senast uppdaterade villkor: 2023-11-21.

LEVERANS

Levereras sker när samtliga av beställda artiklar finns i lager om inget annat är avtalat med dig som kund. Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar, under respektive produkt har vi angivit normal leveranstid för vald produkt. Vad är status på min order? 

BETALNING

Företag

Betalning sker mot faktura eller via finansiering (Wasa Kredit) i kassan här på tekniklagret.se. Vi kan även behandla er order via telefon eller/och e-post för personlig service. Moms (25%) tillkommer på samtliga priser och läggs till i kassan innan du bekräftar din beställning. Om du är ny företagskund hos oss så kan vi i vissa fall skicka en förskottsfaktura till er och er beställning skickas då till er efter erlagd betalning. 

Konsument/privatperson

Betalning sker mot förskottsfaktura. Privatpersoner kan handla hos oss mot förskottsbetalning/förskottsfaktura, varorna skickas när fakturan är fullt betalad. Moms (25%) tillkommer på samtliga priser och läggs till i kassan innan du bekräftar din beställning.

FRAKT

Frakt tillkommer på samtliga beställningar om inget annat anges. Frakten räknas ut i kassan/varukorgen efter att du har angivit postnummer till din leveransadress, fraktkostnader kan vi inte påverka då de ligger utanför vår kontroll, så kostnaden kan variera beroende på vart i landet er leveransadress befinner sig. Om försändelsen är skrymmande levereras den vanligast på pall via våra anlitade fraktbolag. Varor kan avhämtas hos Tekniklagret i Oskarshamn endast om så är avtalat.

GARANTI

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Tekniklagret lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Garantitiden anges vanligtvis under respektive produkt i webbutiken.

REKLAMATION

Reklamation kan ske om felaktig eller skadad vara föreligger

För att åberopa en felaktig eller skadad vara ska en reklamation till Tekniklagret inkomma omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum skriftligen via e-post (till kontaktsidan).

 1. Uppge order- och fakturanummer
 2. Orsak till reklamationen för att erhålla ett returnummer.

Returnumret är giltigt under 14 dagar. Den felaktiga eller skadade varan skall vara Tekniklagret (eller tillverkaren om varan har garanti RTB (Return to Base)) tillhanda inom returnumrets giltighetstid för att returen ska kunna behandlas. Returnumret är inte likställt med godkänd reklamation utan används för att spåra den felaktiga eller skadade varan.

Vid retur till Tekniklagret (eller tillverkaren om varan har garanti RTB (Return to Base)) skall returfrakten till Tekniklagret vara betald. I returen skall även ordersedel, faktura, returnummer samt en detaljerad redogörelse av varans fel/skada medfölja. Om frakten ej är betald eller om någon av ovan angivna handlingar saknas återsänds varan till dig som kund.

Eventuella transportskador, vid retur, till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Tekniklagret förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 950 kronor + moms om varan inte visar sig vara felaktig/skadad och reklamationen inte accepteras.

TRANSPORTSKADA

Den som tar emot försändelsen som transportbolaget levererar till skall vara berättigad och har skyldighet att kontrollera om transportskada finns och om så är fallet meddela detta till transportören omgående innan påskrift. Om transportskada upptäcks efter att transportören har lämnat platsen skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportören/fraktbolaget samt till Tekniklagret via e-post (till kontaktsidan), uppge följande:

 1. ordernummer
 2. fakturanummer
 3. beskriv skadan
 4. bifoga bild på skadan

Eventuella transportskador, vid retur, till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Tekniklagret förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 950 kronor + moms om varan inte visar sig vara felaktig/skadad och reklamationen inte accepteras.

REKLAMATION EFTER 30 DAGAR

Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Tekniklagret rätten att, efter samtal med dig som kund, avgöra om eller hur felet skall avhjälpas.

PERSONUPPGIFTER

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, företag, adress, e-post, telefonnummer osv. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter så att vi kan fullfölja våra åtaganden mot dig, din leveransadress kan i vissa fall delas med våra leverantörer och fraktbolag vid beställning om produkten du beställer är en beställningsvara så att de kan leverera beställningen till din leveransadress. Som kund till oss kan du få information rörande order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden. Läs vår Integritetspolicy längre ner på sidan.

Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på tekniklagret.se med det användarnamn och lösenord du mottagit via e-post om du har skapat ett konto hos oss. Se mina sidor här.

DITT KONTO HOS TEKNIKLAGRET

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till ”Mina sidor” på Tekniklagrets webbshop hanteras endast av Tekniklagret och lämnas inte ut till tredje part. Du är ansvarig för dina inloggningsuppgifter. Om du överlämnar dina inloggningsuppgifter till tredje part bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du står som betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter, kontakta Tekniklagret. Läs vår Integritetspolicy längre ner på sidan. Om du har glömt din inloggning kan du klicka på ”Glömt lösenord”.

FORCE MAJEURE

Tekniklagret kan inte hållas ansvarig för hinder som står utanför vår makt, exempelvis produktionsstörningar, blixtnedslag, naturkatastrofer, långvariga strömavbrott, strejk eller andra oförutsedda händelser.

TEKNIKLAGRET & DESIGN FROM SWEDEN AB

Tekniklagret drivs och ägs av Design from Sweden AB (orgnr: 556788-6394).

Besöksadress:
Design from Sweden AB
Tekniklagret
Södra Långgatan 15 2tr
572 55 Oskarshamn

Telefon:
0491-222 22

E-post: 
info@designfromsweden.se

Webbplats:
www.designfromsweden.se

Integritetspolicy Tekniklagret och Design from Sweden AB

Design from Sweden AB
Orgnr. 556788-6394
Södra Långgatan 15-17
572 31 Oskarshamn

Design from Sweden AB (DFS) behandlar personuppgifter för medarbetare, leverantörer, kunder och övriga användare som tjänster. Vi värnar om varje persons integritet och följer vi var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. 

DFS är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på den här sidan du just nu läser på tekniklagrets webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

 1. Insamling och behandling av personuppgifter

  DFS samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en beställning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs samtycke inhämtar vi sådant från dig.

 2. Information som vi samlar in

  Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer. Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att DFS kan uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person. DFS använder personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Du har när som helst rätt och utan kostnad begära att DFS inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 3. Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

  DFS lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning. DFS kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om DFS på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

  I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, företag, adress, e-post, telefonnummer osv. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter så att vi kan fullfölja våra åtaganden mot dig, din leveransadress kan i vissa fall delas med våra leverantörer och fraktbolag vid beställning om produkten du beställer är en beställningsvara så att de kan leverera beställningen till din leveransadress. Som kund till oss kan du få information rörande order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden.

  Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på tekniklagret.se med det användarnamn och lösenord du mottagit via e-post om du har skapat ett konto hos oss. Se mina sidor här.

 4. Skyddande och gallring av personuppgifter

  DFS har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. DFS gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

 5. Andra applikationer / webbsidor

  I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av DFS. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer /webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

 6. Cookies

  DFS kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Under hjälpfunktionen på din webbläsare kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

 7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter

  Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera DFS via e-post eller så kan du när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på tekniklagret.se med det användarnamn och lösenord du mottagit via e-post om du har skapat ett konto hos oss. Se mina sidor här. DFS kommer att på din begäran eller när DFS upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med DFS samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) genom att kontakta DFS på adressen som står i punkt 9. DFS kommer att förhindra sådan information från fortsatt behandling. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som för göras utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

 8. Överlåtelse

  Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 9. Kontakt

  Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande DFS behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till: Design from Sweden AB, Dataskyddsansvarig, Södra Långgatan 15-17, 572 55 Oskarshamn.

Cookies

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. DFS kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Under hjälpfunktionen på din webbläsare kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.